Top

Regulaminy


REGULAMIN SPRZEDAŻY ON - LINE BILETÓW I KARNETÓW:

 

 1. Nabycie Biletu lub Karnetu za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga uprzedniego zarejestrowania się podmiotu chcącego nabyć Bilet lub Karnet w systemie Organizatora, w celu utworzenia konta umożliwiającego nabywanie Biletów lub Karnetów za pośrednictwem serwisu Bilety On-line. Dokonanie rejestracji wymaga podania danych wskazanych w treści formularza rejestracyjnego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użycia przez osobę trzecią loginu lub hasła, jeżeli nastąpiło to w wyniku utraty lub nienależytego zabezpieczenia loginu lub hasła. 
 3. Jeżeli Nabywca zarejestrował się w serwisie Bilety On-line, odbiór pierwszego Karnetu zakupionego za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga uprzedniego potwierdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnym poprzez osobistą wizytę w Kasie i potwierdzenie podanych danych na postawie Dokumentu Tożsamości, z którego dane podane zostały w czasie rejestracji.
 4. Nabycie Biletu lub Karnetu za pośrednictwem serwisu Bilety On-line wymaga:

 

 1. Zalogowania się do serwisu Bilety On-Line,

 

 1. Dokonania wyboru:

karnetu lub biletu na konkretny mecz, wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne.

Parametrów Karnetu spośród opcji wskazanych przez Organizatora dotyczących ilości Meczy wchodzących w zakres Karnetu oraz wskazaniem miejsca na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne.

Wykonania płatności za nabywany Bilet lub Karnet. Płatności realizowane są za pomocą usługi Przelewy24, realizowanej przez podmiot zewnętrzny. Regulamin realizacji płatności dostępny jest systemie Przelewy24.

 1. Jeden Nabywca może jednorazowo nabyć nie więcej niż 10 Biletów na jeden Mecz albo 10 Karnetów dla osób trzecich, przy czym Nabywca zobowiązany jest do podania danych osobowych osób dla których nabywane są karnety/bilety takich jak: imię i nazwisko oraz numer PESEL i inne wskazane w formularzu zakupu. Nabywca podając dane osób trzecich oświadcza, że wszedł w posiadanie tych danych w sposób legalny i posiada zgodę na podanie danych wyrażaną przez osoby, których te dane dotyczą. W przypadku nielegalnego wejścia w posiadanie danych przez Nabywcę braku zgody osób, której dotyczą dane, Organizator oraz MAKiS nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z tego tytułu.
 2. Po wpłynięciu płatności na konto bankowe Organizatora, Organizator przekazuje Nabywcy zakupiony Bilet lub Karnet. Przekazanie dokonywane jest na następujących zasadach:

Bilet:

 1. Jeżeli Nabywca zakupił bilet jednorazowy, musi wydrukować go samodzielnie.

    Karnet:

 1. Odbiór Karnetu może nastąpić wyłącznie w jednej z Kas. Nabywca musi dokonać odbioru osobiście, a przy odbiorze Karnetu konieczne jest okazanie Dokumentu Tożsamości wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
 2. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania prawidłowości zakupionego Karnetu lub Biletu niezwłocznie po ich otrzymaniu w celu eliminacji błędów w danych osobowych, dacie, godzinie i miejscu imprezy umieszczonych na Bilecie lub Karnecie. W tym celu Nabywca zobowiązany jest zweryfikować treści otrzymanego Biletu, sprawdzić fakt i treść zakodowania danych nabytego Karnetu lub Biletu na swoim koncie w serwisie Bilety On-line.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informację proszę kierować pod adres: pomoc.motoarena@makis.pl lub udać się do Punktu Kasowego.
 4.  Organizator informuje o braku możliwości zwrotu zakupionego Biletu lub Karnetu.

 

 

 

Szczegółowy Regulamin do pobrania : Link